Εξυπηρέτηση Πελατών: 24240 66454

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΓΕΩΝ

 1.Έλεγχος και ρύθμιση του PH του νερού

2. Χλωρίωση σοκ, πάνω από 5 ppm

3. Συνεχή ανακυκλοφορία του νερού με συχνή πλύση των φίλτρων

ΚΑΦΕ ΝΕΡΟ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ

 1. Έλεγχος και ρύθμιση του PH του νερού

2. Προσθήκη κροκιδωτικού και συνεχή ανακυκλοφορία με πολύ συχνή αντίστροφη πλύση των αμμόφλιτρων.

2. Προσθήκη κροκιδωτικού και συνεχή ανακυκλοφορία με πολύ συχνή αντίστροφη πλύση των αμμόφλιτρων.

ΘΟΛΟ ΝΕΡΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ PH H ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ

 1. Έλεγχος και ρύθμιση του pH του νερού

2. Έλεγχος και ρύθμιση του ελευθέρου χλωρίου στο νερό

ΕΝΤΟΝΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΥΨΗΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ  ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΑΜΙΝΩΝ

 1. Προσθήκη φρέσκου νερού

2. Έλεγχος και ρύθμιση του pH του νερού

3.  Προσθήκη κροκιδωτικού

4. Έλεγχος και ρύθμιση ελευθέρου χλωρίου στο νερό

water activity
Αλόννησος, Πατητήρι, 37005, Ελλάδα
Ακολουθήστε μας